ตกแต่งห้องพระด้วยวอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล

วอลเปเปอร์ติดผนังภาพพิมพ์ลายไทย ประดับห้องพระ

ภาพเทวดา-พญานาค

วอลเปเปอร์ติดผนังภาพพิมพ์ ลายไทย ภาพเทวดา-พญานาค-ต้นโพธิ์ทอง เหมาะสำหรับตกแต่งผนัง สถานที่มงคล โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน เช่น ห้องพระ, โบสถ์, ศาลาวัด, สถานปฏิบัติธรรม รวมถึงสถาน สถานที่อื่นๆ ที่ต้องการสื่อถึงความเป็นศิลปะไทย วัฒนธรรมไทย เช่น ร้านสปาไทย, ร้านอาหารไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสถานที่และผู้อยู่อาศัย.

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค

รายละเอียดภาพพิมพ์

ผลิตภัณฑ์ : วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์
ลวดลาย/การออกแบบ : ภาพเทวดา-พญานาค-ต้นโพธิ์ทอง
ขนาดภาพ : กว้าง 246 เซนติเมตร สูง 157 เซนติเมตร ขนาดผลิตตามที่ลูกค้ากำหนด
วัสดุ : ผ้าซาติน หนา 260 แกรม, ไม่มีกาวในตัว
กระบวนการผลิต/กระบวนการพิมพ์ : UV Printing หมึกกันน้ำ เช็ดน้ำได้, ปลอดสาร VOCs (สารเคมีที่ผสมในวัสดุตกแต่งบ้าน) ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง : ทากาวที่ผนังสำหรับการติดตั้ง, ติดตั้งเองหรือใช้บริการช่างวอลเปเปอร์ทั่วไปในการติดตั้ง
ราคา : ราคาแต่ละงานแตกต่างกันออกไปตามขนาด, จำนวน, ความยากง่าย.. ประเมินราคาเป็นงานๆ ไป
ระยะเวลาในการผลิต – ส่งมอบ : < 7 วันทำการ รวมออกแบบ-ผลิต-ส่งมอบ

ภาพก่อนพิมพิมพ์หรือภาพจากการออกแบบ เป็นกระบวนการในการแปลงความต้องการของลูกค้า ทั้งแบบ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ของภาพ เพื่อให้มีความถูกต้องและเข้าใจตรงกัน จะมีการส่งภาพออกแบบหรือภาพก่อนพิมพ์นี้ให้ลูกค้ายืนยันจริงก่อนทุกครั้ง ภายในระยะเวลา 1-2 วันหลังรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพจากการออกแบบ-ก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพจากการออกแบบ-ก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพจากการออกแบบ-ก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพจากการออกแบบ-ก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพจากการออกแบบ-ก่อนพิมพ์

ภาพหลังพิมพ์ : หลังทำการพิมพ์จะมีการตรวจสอบความถูกต้อง 100% ทั้งภาพ ขนาด วัสดุ การบรรจุหีบห่อ และรายละเอียดอื่นๆ ก่อนนำส่งลูกค้า. สำหรับภาพนี้เป็นการสั่งซื้อของลูกค้าจากประเทศแคนาดา หรือการจัดส่งจะมีความแตกต่างออกไปกับการขนส่งในประเทศ.

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพหลังพิมพ์ ก่อนนำส่งลูกค้าที่ประเทศแคนาดา

การจัดส่งระหว่างประเทศ จากประเทศไทย ไปยังลูกค้าปลายทางประเทศแคนาดา จัดส่งโดยบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ระยะเวลาในการจัดส่ง 5-7 วันโดยประมาณ

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย เทวดา-พญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคล
นำส่งลูกค้าที่ประเทศแคนาดา โดยบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ