วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทยขายดีปี2022

รวมวอลเปเปอร์ติดผนังลายไทยชนิดภาพพิมพ์

ที่ได้รับความนิยมและขายดีในปี 2022

รวมวอลเปเปอร์ติดผนังชนิดภาพพิมพ์สั่งทำ กลุ่มภาพลายไทยที่ขายดีและได้รับความนิยมในปี 2022. วอลเปเปอร์ติดผนังภาพพิมพ์ลายไทย ได้รับความนิยมหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการประดับตกแต่งห้องพระ, สถานที่ต่างๆ ภายในวัดโดยเฉพาะผนังพระอุโบสถ์, สถานปฏิบัติธรรมต่างๆ สาเหตุหลักๆ ที่ได้รับความนิยมสำหรับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะว่าลวดลายเหล่านี้มีการใช้ประดับ ตกแต่ง สถานที่ทางพระพุทธศาสนามาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพแกะสลัก เป็นต้น.

นอกจากนี้วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ลายไทย ยังได้มีการนำไปประดับตกแต่งสถานที่สำคัญทางธุรกิจ ค้าขายของคนไทย เช่น ร้านสปา-ร้านนวดไทย, ร้านอาหารไทย เพื่อต้องการแสดงออกว่านี่แหละคือต้นฉบับแบบไทยไทย ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในปี 2022 ที่ผ่านมาได้มีลูกค้าคนไทยที่อาศัยและเปิดกิจการที่ต่างประเทศทั่วโลกได้สั่งซื้อวอลเปเปอร์ภาพพิมพ์จากเรา ไปประดับตกแต่งร้าน ส่วนมากอยู่ทางโซนประเทศยุโรป เช่น เยอรมันนี ฝรั่งเศส โปรตุเกส สวีเดน อังกฤษ..

กลุ่มวอลเปเปอร์ติดผนังภาพพิมพ์ลายไทยที่ได้รับความนิยมในปี 2022 ประกอบด้วย

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ภาพต้นโพธิ์

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ภาพเทวดา

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ภาพช้างไทย

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ภาพดอกบัว

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ภาพพญานาค

Click ดูภาพในคอลเลคชั่นทั้งหมด