วอลเปเปอร์ติดผนังภาพพิมพ์

ภาพช้างไทย

อลเปเปอร์ติดผนังภาพพิมพ์ ลายไทย – ช้างไทย TEL-001 ออกแบบลวดลายของศิลปะไทย ทั้งภาพช้าง สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ผสมผสานกับลวดลายไทย เช่น ลายกนก, ลายกงจักร, ลายประจำยาม. สำหรับตกแต่งสถานที่ที่ต้องการแสดงออกถึงศิลป วัฒนธรรมไทย เช่น ร้านอาหารไทย, ร้านสปาไทย, สำนักงานไทย, ห้องพระ, วัด เป็นต้น.

By PH9 Wallpaper