วอลเปเปอร์ภาพวิว ภูเขาไฟฟูจิ, ประเทศญี่ปุ่น (Fuji San, Japan)

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ วอลเปเปอร์ภาพวิว ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

ตกแต่งผนังสไตล์วิวธรรมชาติ วิวภูเขาไฟฟูจิ, ประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain หรือ Fuji San) เป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงและสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สูงประมาณ 3,776 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่จังหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยามานาชิ ทางตะวันตกของนครหลวงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น. ลักษณะของภูเขาไฟเป็นรูปทรงกรวยที่งดงามเมื่อมองจากด้านบน. ภูเขาไฟฟูจิเกิดการปะทุครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ.1707 และปะทุนานกว่า 300 ปี.

ฤดูกาลในการปีนเขาของภูเขาไฟฟูจิจะเริ่มประมาณต้นเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายน. ่ส่วนในระหวา่งเดือนตุลาคม – เดือนมิถุนายน เป็นฤดูกาลหิมะของฟู้ขาไฟฟูจิ เส้นทางปีนเขาจะถูกปิดทั้งหมด

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ – ภาพวิว พิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย ผ้าแคนวาส (ได้รับความนิยมากที่สุด), ผ้าซาติน และสติ๊กเกอร์ พิมพ์ได้ทั้งระบบ UV Printing และ Eco Solvent หมึกกันน้ำ, อายุการใช้งาน 5ปี+

แคตตาลอกภาพวิว ภูเขาไฟฟูจิ

วอลเปเปอร์ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
วอลเปเปอร์ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
วอลเปเปอร์ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
วอลเปเปอร์ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
วอลเปเปอร์ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
วอลเปเปอร์ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
วอลเปเปอร์ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
วอลเปเปอร์ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ

ดูแคตตาลอกวอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ทั้งหมด Click

Error: Contact form not found.