วอลเปเปอร์ภาพวิวเมืองพุกาม เมียนมา(พม่า) แต่งผนังแนวประวัติศาสตร์และโบราณคดี

วอลเปเปอร์ติดผนังภาพวิว

เมืองพุกาม ประเทศเมียนมา

วอลเปเปอร์ติดผนังภาพพิมพ์ ภาพวิวเมืองพุกาม, เมียนมา (พม่าในสมัยนั้น) เหมาะสำหรับการตกแต่งผนังแนวประวัติศาสตร์ และต้องการแสดงเอกลักษณ์ของสถานที่.
อลเปเปอร์ภาพพิมพ์ พิมพ์ด้วยระบบ UV Printing ระบบการพิมพ์ที่ให้คุณภาพสูง พิมพ์ลงผ้าแคนวาส ให้ความสวยงามกับสถานที่ที่ตกแต่ง
เมืองพุกาม ตั้งอยู่ในเขต มัณฑะเลย์ ตอนกลางของประเทศเมียนมา ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 145 กิโลเมตร. มีสนามบินญองอู้เป็นสนามบินประจำเมือง รายได้หลักของเมืองคือการท่องเที่ยว
เมืองพุกาม ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งทะเลเจดีย์” หรือ “ดินแดนแห่งเจดีย์” ในยุครุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจักรระหว่าง คริสศตวรรษที่ 11 – 13 มีวัด เจดีย์ และอารามกว่า 10,000 แห่ง ถูกสร้างบนที่ราบพุกามเพียงแห่งเดียว มีเจดีแห่งแรกคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้านรธามังช่อ.

ภาพที่ลุูกค้าต้องการ
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิวเมืองพุกาม พม่า
ภาพก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิวเมืองพุกาม พม่า
ภาพก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิวเมืองพุกาม พม่า
ภาพก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิวเมืองพุกาม พม่า
ภาพก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิวเมืองพุกาม พม่า
ภาพก่อนพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิวเมืองพุกาม พม่า
ภาพหลังพิมพ์
วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิวเมืองพุกาม พม่า
ภาพจำลองการติดตั้งกับผนัง

รายละเอียดภาพพิมพ์

ผลิตภัณฑ์ : วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ ภาพวิว
ลวดลาย/การออกแบบ : ภาพวิวเมืองพุกาม ประเทศเมียนมา
ขนาดภาพ : กว้าง 470 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร ขนาดผลิตตามที่ลูกค้ากำหนด
วัสดุ : ผ้าแคนวาส หนา 260 แกรม, ไม่มีกาวในตัว
กระบวนการผลิต/กระบวนการพิมพ์ : UV Printing หมึกกันน้ำ เช็ดน้ำได้, ปลอดสาร VOCs (สารเคมีที่ผสมในวัสดุตกแต่งบ้าน) ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
การติดตั้ง : ทากาวที่ผนังสำหรับการติดตั้ง, ติดตั้งเองหรือใช้บริการช่างวอลเปเปอร์ทั่วไปในการติดตั้ง
ราคา : ราคาแต่ละงานแตกต่างกันออกไปตามขนาด, จำนวน, ความยากง่าย.. ประเมินราคาเป็นงานๆ ไป
ระยะเวลาในการผลิต – ส่งมอบ : < 7 วันทำการ รวมออกแบบ-ผลิต-ส่งมอบ