ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  1. เลือกแบบภาพ จาก Galllery
  2. วัดขนาดผนัง กว้าง x สูง (หน่วยเป็นเมตรหรือเซนติเมตร)
  3. เลือกวัสดุตามความเหมาะสมและความชอบ
  4. แจ้งข้อมูลกลับมาที่ร้าน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    1. ไลน์ @662cdqte
    2. Facebook : www.facebook.com/makeityourwall
    3. sale@printwallpaper.com